Privacy Policy

Garage Arts en Claessens, gevestigd aan Keizersveld 73B, 5803 AP Venray, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

 • Contactpersonen: Ramon Arts en Jelle Claessens
 • Telefoonnummer: 0478-562499
 • E-mailadres: info@artsclaessens.nl

Persoonsgegevens

Garage Arts en Claessens verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze aan ons verstrekt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Financiële gegevens
 • KvK-nummer en btw-nummer
 • IP-gegevens

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Mocht dit in de toekomst wel het geval zijn, dan vraagt Garage Arts en Claessens altijd eerst om uw toestemming.

Doelen en grondslagen

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • Het opstellen van een offerte: indien u op welke wijze dan ook een offerte opvraagt bij ons, worden de in het kader hiervan verstrekte gegevens gebruikt om deze offerte op te stellen. Garage Arts en Claessens heeft hierbij een gerechtvaardigd belang. Deze persoonsgegevens zijn immers een noodzakelijke voorwaarde om een offerte op te kunnen stellen.
 • Het reageren op contactformulieren: de persoonsgegevens die via het contactformulier worden verstrekt, worden enkel gebruikt om contact met u op te nemen. Garage Arts en Claessens verwerkt deze persoonsgegevens op basis van het gerechtvaardigd belang om zo de klant op de meest efficiënte wijze van dienst te kunnen zijn.
 • Het uitvoeren van de overeenkomst: Garage Arts en Claessens verwerkt persoonsgegevens op basis van de overeenkomst die partijen in het kader van de dienstverlening met elkaar afsluiten. Deze persoonsgegevens zijn een noodzakelijke voorwaarde om onze diensten af te nemen. Zo kunnen wij u bijvoorbeeld bellen of e-mailen indien nodig.
 • Het bestellen van onderdelen: voor het bestellen van bepaalde auto-onderdelen is het noodzakelijk om persoonsgegevens aan de leverancier door te sturen. Hiervoor wordt uw toestemming gevraagd.
 • Om u een onderhouds- of APK-herinnering te kunnen sturen: onderdeel van de dienstverlening van Garage Arts en Claessens is het sturen van een onderhouds- of APK-

herinnering. U kunt hiervoor uw e-mailadres achterlaten. Wij verwerken uw naam en e-mailadres op basis van het gerechtvaardigd belang.

Bewaartermijnen

Garage Arts en Claessens bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is of wettelijk is geregeld om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld worden. Voor de volgende gegevens worden bewaartermijnen gehanteerd:

 • Het uitvoeren van de overeenkomst: na beëindiging van de overeenkomst maximaal twee jaar, met uitzondering van onder andere de wettelijke verplichting van zeven jaar voor de belastingdienst.
 • Het reageren op contactformulieren: de persoonsgegevens die via het contactformulier op de website worden verwerkt, worden niet langer dan noodzakelijk bewaard om het verzoek van de bezoeker af te handelen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Garage Arts en Claessens verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uw rechten als betrokkene

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Garage Arts en Claessens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Hiervoor dient u een afspraak te maken bij Garage Arts en Claessens (0478-562499) of kunt u een e-mail sturen naar info@artsclaessens.nl. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen de wettelijke termijn, op uw verzoek.

Garage Arts en Claessens wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens

Garage Arts en Claessens neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@artsclaessens.nl.

Wijzigingen

Garage Arts en Claessens kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

© Garage Arts & Claessens 2022